Thông tin sản phẩm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

 

Mã sản phẩm: GB02

Kích thước: 500X700x5mm( Phôi Bỉ)

 

19008081 Hotline@kutojapan.com