Thông tin sản phẩm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

 

Mã sản phẩm: GL02

Kích thước: Gương tròn đường kính D60 mm (Phôi Bỉ)

 

19008081 Hotline@kutojapan.com