Thông tin sản phẩm

           THÔNG SỐ SẢN PHẨM

        Ống thải LAVABO KUTO Nhật Bản (KR7)

  • Mã sản phẩm:  KR-BLL-3024-8 (KR7)
  • Thương hiệu: KUTO.
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản.
  • Sản phẩm của KUTO Japan Corp.

 

19008081 Hotline@kutojapan.com